Género Chat. O cómo la etnografía puso un pie en el ciberespacio. Barcelona, Gedisa, 2002. 251 pàgines. ISBN: 84-7432-572-2

Género Chat. O cómo la etnografía puso un pie en el ciberespacio. Barcelona, Gedisa, 2002. 251 pàgines. ISBN: 84-7432-572-2

Aquest llibre és una aproximació de tipus etnogràfic, a la realitat social dels xats. Sorgeix directament dels meus temps de becari de recerca i es tracta d’una versió un pél més assagística del que va ser el meu treball d’investigació que tancava la primera fase de doctorat.

El text va convertir-se en llibre com a conseqüència d’haver estar guanyador de la I Edició del premi d’assaig Eusebi Colomer que convocava i encara convoca la Fundació Epson-Ibérica.

El treball de camp que documenta la recerca està fet entre 1997 i 1999, tot i que en la seva edició en llibre té algunes dades posteriors. El món dels xats, des d’aleshores ençà, ha canviat sensiblement en alguns aspectes, sobretot els temes tècnics i les possibilitats que han obert els sistemes de missatgeria instantània d’escriptori, però crec que, en bona mesura, el tipus d’interacció social que es descriu en aquest llibre, així com les interpretacions de caire socio-antropològic que se’n deriven, segueixen, alguns anys després, sent actuals i vàlides. Això espero, almenys.

El llibre, anys després de ser publicat, encara pot trobar-se a AMAZON, clicant aquí. Algunes ressenyes que van publicar-se aleshores, les deixo enllaçades aquí:

Que aprofiti.