Construeixo aquest racó més que res com a una eina per a la meva memòria i el meu ordre. En aquesta secció, sota diferents categories, hi articles que he anat fent al llarg del temps. Hi haurà articles procedents de revistes acadèmiques, capítols de llibres, textos que han servit per comunicacions o conferències i fins i tot articles divulgatius que he publicat a altres indrets abans de posar el bloc aquest en marxa.

Articles només d’estil acadèmic o assagístic elaborats des de l’òptica i la temàtica de l’antropologia de la cibersocietat, per dir-ho d’alguna manera…

* 2008, “Infants a la xarxa: nadius digitals?“, a Revista Quaderns Digitals, número 51.

* 2006, “Etnografía virtual, etnografía banal. La relevancia de lo intranscendente en la investigación y la comprensión de lo cibersocial“, a Coneixement Obert, Societat Lliure. III Congrés ONLINE de l’Observatori per a la CiberSocietat.

* 2005, “.CAT: viejas ignorancias, nuevos territorios“, publicat a l’ARXIU de l’Observatori per a la CiberSocietat.

* 2003, “El ciberespacio, un nuevo espacio público para el desarrollo de la identidad local“, Conferència inaugural del III Encuentro de Telecentros y Redes de Telecentros, Peñafiel, Valladolid, octubre de 2003.

* 2003, “Redes Ciudadanas y Nuevas Centralidades en la Producción de Conocimiento“, publicat a Revista Electrónica NOVEDADES-ICTnet v.2.0, números 135 y 136.

* 2003, “De la incorrección normativa en los chats“, publicat a Revista de Investigación Lingüística, nº 2, vol. V, pp. 101-116, Murcia: Universidad de Murcia.

* 2003, “Comunidades Electivas. Notas sobre la virtualización de lo comunitario en tiempos de desterritorialización“, Ponencia presentada al Congrés Bilbao IT4All (Bilbao, Febrer de 2003).

* 2002, “Nuevas Tecnologías, Viejas Etnografías. Objeto y método de la antropología del ciberespacio“, publicat a Revista Quaderns de l´ICA, 17-18, pp. 79-97.

* 2002, “/nick ciberespacio /set topic conceptos y términos para el análisis socioantropológico“, publicat a Cultura y Política. Actas del IX Congreso de Antropología FAAEE, Barcelona: ICA.

* 2001, “La metáfora ciborg. Narrativas y fábulas de las nuevas tecnologías como espacio de reflexión social“, a Josep Maria Esquirol (ed.), 2001, Tecnología, Ética y Futuro, Bilbao: Desclée, pp. 521-534

* 2001, “Usar / Consumir el CiberEspacio. Entre lo panóptico y lo laberíntico“, a Revista RAE – Revista de Antropología Experimental, 1

* 2001, “Recursos virtuales para el estudio de realidades etéreas: el Observatorio para la CiberSociedad“, a Ar@cne. Revista electrónica de recursos en internet sobre Geografía y Ciencias Sociales

* 2000, “Coses dites, coses fetes. Distincions i matisos per al bastiment de sociabilitats online“, a I Jornada sobre Comunicació mediatitzada per Ordinador, Universitat de Barcelona, desembre de 2000