Joan Miquel Hernández, parlant de "El futur no és el que era" de Joan Mayans