Comparativa evolució lliura-euro vs. cost estimat d’hotel a Eivissa a l’agost per a una família britànica