interACC1Ó’09 – L’espai per la innovació i la internacionalització