Ara que la temporada turística s’acaba, tornarem a sentir parlar de bons propòsits de desestacionalització i de búsqueda d’un turisme cultural o de qualitat, es fa pertinent fer un cop d’ull al nostre voltant. Fa unes setmanes la Unió Europea publicava l’estudi estadístic “Turisme i Internet a la Unió Europea”, a partir de dades extretes durant aquest mateix any i que ens serveixen per situar i insistir en la importància d’Internet per a la nostra exhausta gallina dels ous d’or, el sector turístic.

L’estudi, fonamentalment, mostra la utilització que es fa d’internet al sector turístic i el compara amb el que es fa a tota l’economia, a tots els sectors productius vistos conjuntament. El primer detall interessant que se’n desprèn és que les empreses del sector turístic donen més importància a tenir una pàgina web que les empreses en general: un 89% de les empreses turístiques europees (de la UE-25) de més de 10 treballadors tenen pàgina web, comparat amb el 61% de totes les empreses de les mateixes dimensions.

Aquesta tendència inicial es manté al llarg de tot l’estudi, amb els diversos indicadors que s’hi utilitzen. Així, per exemple, hi trobem que al sector turístic, fins a un 63% de les empreses mostren el seu catàleg de productes i els seus preus en línia, mentre que això només passa en un 28% dels casos del context econòmic general. La mateixa lectura pot extreure’s si el que ens mirem és la possibilitat de comprar a través d’internet, que no deixa de ser l’objectiu últim d’un web comercial: un 39% de les empreses del sector turístic ofereixen aquest servei, mentre que això només passa en un 18% dels casos de l’economia en general.

Totes aquestes dades demostren numèricament que Internet s’ha convertit en un canal comercial prioritari per a les empreses turístiques de tota Europa. Val la pena que ens preguntem si això també és així al sector turístic de casa nostra i si estem, realment, aprofitant i traient partit de les capacitats comercials i promocionals d’aquest canal. És evident que la diferència entre l’ús que fa d’Internet una empresa que es dedica al turisme i una que es dedica a vendre, per exemple, sabates, és molt significativa. Ens parla de què el turisme es fa, es pensa i es compra molt més per Internet que la resta de coses que fem, pensam o compram a la vida.

Una altra dada estadística serveix per emfasitzar encara més la importància que té i tendrà Internet per al sector turístic: gairebé la meitat de les persones enquestades (un 47%) van dir que havien fet servir Internet durant els darrers tres mesos per a buscar informació i serveis turístics i d’allotjament. Aquesta xifra no deixarà de créixer als propers anys. De la mateixa manera, també seguirà augmentant la freqüència i centralitat d’Internet com l’espai de referència per a informar-se, comparar i, finalment, comprar el paquet turístic i les vacances. Si observem les nostres pròpies pràctiques i les de gent dels nostres entorns, observarem que el fenomen està creixent acceleradament. Personalment, ni recordo el darrer cop que vaig trepitjar una agència de viatges…

I si tot això ja és prou evident i important per si mateix, cal no oblidar que estem fixant-nos encara en la Internet de les acaballes del segle passat, la que es circumscrivia a un ordinador, a una pàgina web, a un catàleg electrònic i a la possibilitat de fer una transacció econòmica que ens facilités l’adquisició d’un producte. La clau no està ni estarà en adaptar-nos al segle passat (on, és cert, encara hi tenim comptes pendents que s’han de resoldre) sinó en ser innovadors i imaginatius per al present i el futur. Els sistemes digitals inalàmbrics, els cada cop més omnipresents aparells amb bluetooth, les marques o hotpoints de geoposicionament i, en general, els sistemes de connexió en mobilitat obriran nous camps per a la indústria de l’oci i, per tant, per a les situacions de vacances o viatges. Aquest nou camp de producció i comerç ens interessa com a zona intensament turística i ens interessa com a camp d’aplicació i desenvolupament de sistemes de gestió de la informació i el coneixement.

Per si això fos poc, aquesta meitat de la població que busca i compra a través d’Internet, els sectors que ja porten antenes de multiconnexió als seus telèfons i butxaques, les persones que ja tenen en compte aquestes qüestions per a triar els seus viatges i les seves vacances, socioeconòmicament, representa precisament l’estrat de clients dels que estem parlant quan ens imaginem, mig en somnis mig en mítins, aquella forma boirosa a la què descrivim com a turisme de qualitat.

Sigui somni, sigui mítin, sigui boira, el que és innegable és que Internet és, ja avui en dia, una condició sine qua non no només per a aspirar a desestacionalitzar-nos i apropar-nos al turisme de qualitat. Serà clau per a la supervivència, la innovació i la competitivitat al sector. Aquelles empreses que se n’adonin o aquelles zones que entenguin que aquestes dades són un repte i una línia de creixement, probablement s’enduran els clicks i les visites, virtuals i reals, dels turistes d’aquí endavant.

——-

La versió original, més reduïda, d’aquest article, es va publicar al Diario de Ibiza el dia 25 de setembre de 2006. Aquesta mateixa versió es publica posteriorment als portals del Cercle per al Coneixement i l’Observatori de la CiberSocietat.