La preocupació pel difícil estat actual i el més complicat encara futur de la universitat és un tema recorrent, darrerament. La perspectiva del Pla de Bolonya ha actuat com un accelerador de discursos, agendes i postures sobre l’educació superior que, a més, estan tenint al context català, un especial dinamisme.

En algunes ocasions he escrit algunes ratlles sobre la desorientació i les forces contradictòries que aspiren a renovar la universitat, tot i que amb maneres i objectius ben diferents. El cas és que a una institució com la universitat europea i catalana, tan captiva de les seves pròpies regles del joc democràtic, i tan depenent econòmicament del finançament públic, els grans canvis difícilment poden venir d’enlloc que no sigui l’exterior de la pròpia institució. Per això el referent de Bolonya i tots els esforços normatius que hi ha al darrera estant tenint, i tindran, un efecte catalitzador i dinamitzador d’aquests debats.

El que devem a la universitatAra m’arriba una nova campanya informativa i mobilitzadora, que sembla ben estructurada. Aquesta nova campanya s’alinia, sense camuflatges, en el discurs crític. Però no necessàriament a Bolonya, sinó a les transformacions que, en el nom de Bolonya, s’estan preparant i posant en marxa progressivament, caminant cap a una aparent mercantilització (submissió al mercat) de la universitat i d’un constant desmantellament de la seva funció de servei i bé públic.

Tal i com addueix el document, aquesta adequació a les necessitats del mercat, no tindrà els desitjats i previstos resultats de millorar la productivitat i d’afavorir la convertibilitat immediata dels títols universitaris en contractacions laborals i, automàticament, en PIB. No només no els tindrà, sinó que provocarà un empobriment de l’educació, suposant, doncs, a mig i llarg termini, un empobriment generalitzat de la població, inclosos els futurs treballadors.

El que em temo, però, és que aquest nou esforç de comunicació i de reflexió quedarà novament soterrat sota la mateixa dinàmica d’oposició frontal que fa mesos que vivim. En la situació actual de polarització de les postures pro- i contra- Bolonya, qualsevol argument és, lamentablement, secundari, respecte a qui sigui que ho diu i amb qui s’hagi posicionat, si és que ho ha fet.

Sigui com sigui, trobo que la iniciativa en qüestió està ben orientada, que l’anàlisi que s’hi fa és clara i il·lustradora i que serà interessant veure quin seguiment rep, tant a nivell d’e seguiment com de resposta. La proposta es diu “Per una universitat pública al servei de tota la societat. Contra una campanya per desprestigiar-la i mercantilitzar-la” i es pot signar i donar-hi suport a la iniciativa a través d’aquest enllaç.

P.S. La imatge l’he tret del portal de Firgoa.